Definisi dari Bertali Boleh Dieret

Definisi dari Bertali Boleh Dieret – Definisi menurut kamus ekabahasa resmi Bahasa Indonesia definisi dari Bertali Boleh Dieret adalah sebagai berikut.

Definisi Kata Bertali Boleh Dieret

bertali boleh dieret, ber.tam.puk boleh dijinjing
Peribahasa perjanjian sudah erat dengan syarat-syaratnya

Itulah definisi dari Bertali Boleh Dieret, untuk mencari definisi yang lain dapat menggunakan kotak penelusuran.