Definisi al-Wala’

Definisi al-Wala’ merupakan bahasa Asing

Al-Wala’berasal dari bahasa Arab yang berarti, mencintai, menolong, mengikuti dan mendekat kepada sesuatu.

Definisi al-Wala’ dalam islam adalah kecintaan seorang hamba kepada penciptanya dalam perkataan, perbuatan, dan kepercayaan.

Itulah definisi al-Wala’, untuk mencari definisi yang lain dapat menggunakan kotak penelusuran.