Definisi dari Jua

Definisi dari Jua – Definisi menurut kamus ekabahasa resmi Bahasa Indonesia definisi dari Jua adalah sebagai berikut.

Definisi Kata Jua

Adverbia
(1) tidak lain dr; hanya; saja: Tuhan jua yang dapat menolong kita;
(2) juga; pun (dipakai untuk mengeraskan kata yang di depannya saja): siapa jua tidak boleh mengambil pundi-pundi itu

Itulah definisi dari Jua, untuk mencari definisi yang lain dapat menggunakan kotak penelusuran.