Definisi dari Percontoh Senarai

Definisi dari Percontoh Senarai – Definisi menurut kamus ekabahasa resmi Bahasa Indonesia definisi dari Percontoh Senarai adalah sebagai berikut.

Definisi Kata Percontoh Senarai

per.con.toh senarai
Istilah statistik percontoh yang diseleksi dengan mengambil masukan dari daftar barang yang membentuk populasi yang diamati

Itulah definisi dari Percontoh Senarai, untuk mencari definisi yang lain dapat menggunakan kotak penelusuran.