Tag Archives: al-

Definisi al-Wala’ dan al-Bara

Definisi al-Wala’ dan al-Bara adalah bahasa Asing

al-Wala’ dan al-Bara’ didefinisikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah serta apa yang dibenci dan dimurkai Allah, dalam hal perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang.

Jika dipilah maka; al-Wala’ dalam perkataan bisa dalam bentuk dzikir, dan al-Bara’ dalam perkataan adalah mengucapkan sesuatu yang dilarang. Al-Wala dalam perbuatan adalah ibadah seperti shalat dll. Sedangkan al-Bara’ dalam perbuatan adalah perbuatan yang dilarang. Al-Wala’ dalam kepercayaan adalah iman dan tauhid, sedangkan al-Bara’ dalam kepercayaan adalah kesyirikan.

Itulah definisi al-Wala’ dan al-Bara’, untuk mencari definisi yang lain dapat menggunakan kotak penelusuran.

Definisi al-Bara’

Definisi al-Bara’ merupakan bahasa Asing

Al-Bara’ berasal dari Bahasa Arab yang berarti menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri dan memusuhi.

Definisi al-Bara dalam islam adalah penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah berupa perkataan, perbuatan, keyakinan dan kepercayaan serta orang. Kebalikan dari al-Wala’

Itulah definisi al-Bara, untuk mencari definisi yang lain dapat menggunakan kotak penelusuran.

Definisi al-Wala’

Definisi al-Wala’ merupakan bahasa Asing

Al-Wala’berasal dari bahasa Arab yang berarti, mencintai, menolong, mengikuti dan mendekat kepada sesuatu.

Definisi al-Wala’ dalam islam adalah kecintaan seorang hamba kepada penciptanya dalam perkataan, perbuatan, dan kepercayaan.

Itulah definisi al-Wala’, untuk mencari definisi yang lain dapat menggunakan kotak penelusuran.